Diclac Lipogel żel 100g

11,48

SKU: 083b75fe1ec9 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Nazwa: Diclac Lipogel
Postać: żel
Dawka: 0,01 g/g
Opakowanie: 100 g (tuba)
Skład:
1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego ( Diclofenacum natricum )

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Diclac LipoGel jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

Diclac LipoGel działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

§ u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat:

-pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń);

-bólu pleców;

-ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

§ u dorosłych (w wieku powyżej 18 lat)

– ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Diclac LipoGel jest przeciwwskazany u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wywołuje napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa.

Trzeci trymestr ciąży.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 14 lat.

Działania niepożądane:
Działania niepożądane (tabela 1) zostały zestawione zgodnie z częstością (zaczynając od najczęściej występujących), według następującej konwencji: często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasilaniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko wysypka grudkowata

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry), świąd

Rzadko

pęcherzowe zapalenie skóry

Bardzo rzadko

reakcja nadwrażliwości na światło

Interakcje:
Wchłanianie do krwi diklofenaku zastosowanego miejscowo na skórę jest bardzo małe, dlatego prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie.

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

§ Dawkowanie

Diclac LipoGel należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę, delikatnie wcierając. Ilość zużytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Na przykład ilość 2 g do 4 g produktu Diclac LipoGel (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania powierzchni około 400 cm 2 do 800 cm 2 . Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i ustami.

§ Czas trwania leczenia Czas trwania leczenia zależy od wskazań i reakcji na leczenie.

Jeśli Diclac LipoGel stosowany jest u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat bez konsultacji z lekarzem, w przypadku nadwerężeń i reumatyzmu tkanki miękkiej nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni.

Jeśli Diclac LipoGel stosowany jest u dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) bez konsultacji z lekarzem, w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów nie należy go stosować dłużej niż przez 21 dni.

Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania w razie braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat

Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat (patrz także punkt 4.3).

Stosowanie u młodzieży w wieku powyżej 14 lat

Jeśli w leczeniu bólu konieczne jest stosowanie produktu leczniczego dłużej niż przez 7 dni lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Uu osób w podeszłym wieku należy stosować dawkowanie, jak u osób dorosłych.

Środki ostrożności:
Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych podczas długotrwałego stosowania produktu Diclac LipoGel lub stosowania na duże powierzchnie skóry.

Diclac LipoGel należy stosować tylko na nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi (tj. jama ustna).

Należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego, jeśli po jego nałożeniu pojawi się wysypka.

Diclac LipoGel można stosowaćy jednocześnie z nieokluzyjnymi bandażami, ale nie należy stosować go z nieprzepuszczającymi powietrza opatrunkami okluzyjnymi.

Prowadzenie pojazdów:
Diclac LipoGel stosowany na skórę nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Przedawkowanie diklofenaku stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne ze względu na jego niewielkie wchłanianie systemowe.

Po przypadkowym połknięciu produktu Diclac LipoGel mogą wystąpić działania niepożądane podobne do obserwowanych po przedawkowaniu diklofenaku w postaci tabletek (100 g żelu zawiera 1000 mg diklofenaku sodowego). Jeśli po przypadkowym połknięciu produktu leczniczego wystąpią działania niepożądane, należy zastosować leki i wdrożyć leczenie objawowe zwykle stosowane w leczeniu zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Można wykonać płukanie żołądka lub podać węgiel aktywny, zwłaszcza w początkowym okresie po spożyciu produktu.

Ciąża:
Ciąża

Stopień ekspozycji ogólnoustrojowej diklofenaku po zastosowaniu na skórę jest mniejszy niż po podaniu doustnym. Na podstawie doświadczenia dotyczącego stosowania NLPZ o działaniu ogólnym zaleca się uwzględnienie poniższych informacji.

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może negatywnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia, wad rozwojowych serca i wytrzewienia w przypadku stosowania inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży.

Całkowite ryzyko wystąpienia wad rozwojowych serca zostaje zwiększone z 1% do 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i czasu trwania terapii. U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn skutkowało zwiększoną utratą płodów przed i po implantacji oraz śmiertelnością zarodków lub płodów. Dodatkowo zwiększenie ilości przypadków różnych wad wrodzonych, również układu sercowo-naczyniowego, obserwowano u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn podczas okresu organogenezy.

Diklofenak można stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży wyłącznie w przypadku bezwzględnej konieczności. Jeśli diklofenak stosowany jest przez pacjentkę planującą ciążę lub w pierwszym albo drugim trymestrze ciąży, produkt leczniczy należy stosować w możliwie najmniejszej dawce przez możliwie najkrótszy czas.

Wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn: s stosowane w trzecim trymestrze ciąży mogą narażać płód na:

-szkodliwy wpływ na układ krążenia i układ oddechowy (w tym przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne);

-zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować do niewydolności nerek z małowodziem;

s stosowane w końcowym etapie ciąży mogą narażać matkę i noworodka na:

-wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które mogą wystąpić nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek;

-zahamowanie skurczów macicy, powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu.

Z tego względu stosowanie diklofenaku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Tak jak inne NLPZ, małe ilości diklofenaku przenikają do mleka kobiecego. Mimo to stosowanie produktu Diclac LipoGel w dawkach leczniczych nie wywiera wpływu na dziecko karmione piersią. Ze względu na brak kontrolowanych badań u kobiet karmiących piersią, produkt leczniczy można stosować w czasie laktacji wyłącznie na zalecenie lekarza. Nie należy wówczas stosować żelu na okolice piersi lub na duże powierzchnie skóry i nie stosować go długotrwale (patrz punkt 4.4).

Diclac Lipogel żel 100g 11,48 zł

sok aloesowy
, melatonina apteka
, leki na swędzenie pochwy
, gaziki jałowe
, benecheck
, wypadające włosy przyczyny

yyyyy

(0)