Flegamina syrop o smaku miętowym 80mg/100ml 200ml

13,45

SKU: 8297665ddea8 Kategorie: , Tagi: , , , ,

Opis

Nazwa: Flegamina o sm. miętowym
Postać: syrop
Dawka: 4 mg/5ml
Opakowanie: 200 ml
Skład:
5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: błękit patentowy (E 131), propylu parahydroksybenzoesan, glukoza, etanol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować produktu leczniczego:

– w nadwrażliwości na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

– u dzieci poniżej 7 lat, gdyż zawiera alkohol.

Działania niepożądane:
Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: nadwrażliwość

Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: bóle głowy, zawroty głowy, senność

Zaburzenia naczyniowe:

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: ból nadbrzusza, nudności, wymioty, biegunka

Częstość nieznana: niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypka

Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Interakcje:
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

Bromoheksyny nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Bromoheksyna stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami (oksytetracyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycyklina, amoksycylina) zwiększa ich stężenie w płucach.

Dawkowanie:
Podanie doustne.

Zazwyczaj stosuje się:

– dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty syropu) 3 razy na dobę;

– dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty syropu) 3 razy na dobę.

Syrop należy zażywać w równych odstępach czasu co 8 godzin, po posiłku.

Flegamina o smaku miętowym zawiera etanol 96% (0,2 g w 5 ml) i dlatego produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 7 lat.

Środki ostrożności:
W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest także prawidłowe nawodnienie pacjenta, zwłaszcza, gdy w obrazie klinicznym dominuje gorączka. Bromoheksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy. Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Flegamina o smaku miętowym zawiera substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol 96%, parahydroksybenzoesan propylu, glukozę, błękit patentowy.

Ze względu na zawartość alkoholu, może powodować niekorzystne działanie u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami psychicznymi, a także kobiet w ciąży i dzieci.

Ze względu na zawartość parahydrokybenzoesanu propylu, preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość glukozy, pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Uwaga:

1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,17 g 96% etanolu; 1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 1,75 g glukozy.

Prowadzenie pojazdów:
Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić zawroty głowylub senność. Produkt leczniczy zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:
Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania bromoheksyny.

W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywny i zastosować leczenie objawowe.

Ciąża:
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, by bromoheksyna wykazywała działanie teratogenne.

Bromoheksyna przenika do mleka kobiecego i dlatego nie zaleca się stosowania produktu Flegamina w okresie karmienia piersią.

Flegamina syrop o smaku miętowym 80mg/100ml 200ml 13,45 zł

h pylori
, naraya cena
, iskial max
, lek na jelita
, różaniec górski
, łopian
, afektywna choroba dwubiegunowa
, exotar szampon
, undofen na grzybicę
, przewlekły nieżyt nosa

yyyyy

(0)