Męczennica ziele 50g Flos

4,60

Opis

 M?czennica ziele 50 g.

– Flos –

Ziele m?czennicy to lek uspokajaj?cy. Badania potwierdzi?y sedatywne dzia?anie surowca, nie wyja?ni?y jednak ostatecznie, co warunkuje to dzia?anie. Ponadto okaza?o si?, ?e ziele passiflory jest tak?e ?rodkiem przeciwwstrz?sowym.

Dzia?anie : Wyci?gi z ziela m?czennicy dzia?aj? uspokajaj?co na o?rodkowy uk?ad nerwowy wskutek obni?enia wra?liwo?ci o?rodków podkorowych: u?atwiaj? równie? zasypianie. Poza tym surowiec dzia?a rozkurczowo na mi?nie g?adkie przewodu pokarmowego , macicy i naczy? krwiono?nych. W niewielkim stopniu te? obni?a ci?nienie t?tnicze i poprawia czynno?? serca oraz hamuje odruch kaszlowy.

Wskazania: Wyci?gi z ziela stosuje si? przy bólach g?owy i bezsenno?ci pochodzenia nerwowego, w zaburzeniach czynno?ci sercz oraz w zaburzeniach gastrycznych na tle nerwowym, stanach niepokoju i l?ku. Ponadto w stanach rekonwalescencji oraz ogólnego wyczerpania nerwowego, równie? w okresie przekwitania i niezbyt nasilonej depresji psychicznej u módzie?y.

Dzia?anie niepo??dane : Du?e dawki surowca (powy?ej 8-10g)powoduj? silny ból g?owy i niekiedy zaburzenia widzenia.

Dawkowanie: Dzienna dawka surowca wynosi 2g; dobowo 5-8g (napary).

Dzia?anie uboczne: Preparaty z m?czennicy mog? nasila? dzia?anie innych leków uspokajaj?cych i etanolu.

 

drgawki u noworodka
, sport max
, lek przeciwalergiczny
, wapno
, devicap
, chusta trójkątna
, żelazo tabletki
, tłuszcze nasycone przykłady
, lek na świerzb novoscabin
, glukoza w ciąży kiedy
, renu płyn do soczewek
, leki antydepresyjne bez recepty
, co to jest kosmówka
, zespół aspergera co to
, czerwony odbyt u psa

https://7kd.pl/smartblog/158_dywany-przed-domem-zastosowanie-chodnikow-na-.html

(0)