Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2020
Baraż o 1. PLC
Lp.Drużyna MPKT
1KSW Gawlas00
2POS Pokusiński00

Baraż o 2. PLC
Lp.Drużyna MPKT
1POS Szeliga00
2MCC Tarczyński00

Drużyny zakwalifikowane (1. PLC)
Lp.Drużyna MPKT
1AZS Hertman00
2POS Telak00
3POS Włodarczyk00
4MCC Stolarek00
5ŚKC Beck00
6KKC Chudziński00
7KKC Kawecki00

Drużyny zakwalifikowane (2. PLC)
Lp.Drużyna MPKT
1BKC Kowalski00
2POS Mucha00
3TKC Jakubowski00
4KKC Gieleciak00
5POS Zakrzewski00
6SCC Światkowski00

Drużyny zakwalifikowane (3. PLC)
Lp.Drużyna MPKT
1POS Frynia00
2DKC Pietrzak00
3MCC Detyniecki00
4MCC Zbyszyński00
5SCC Sitkiewicz00
6GCC Kut00
7WAR Gumiński00
8GCC Skowroński00
9PKC Nowakowski00

Organizator