Tabela
Turniej Kwalifikacyjny PLC 2019
Grupa F
Lp.Drużyna MPKTDSC
1KKC Bąk460.0
2POS Mucha450.0
3PKC Heese400.0

Grupa G
Lp.Drużyna MPKTDSC
1MCC Gęśla460.0
2GCC Światkowski440.0
3MCC Tarczyński400.0

Grupa H
Lp.Drużyna MPKTDSC
1POS Szeliga460.0
2MCC Zbyszyński440.0
3GCC Berenthal400.0

Grupa I
Lp.Drużyna MPKTDSC
1CCC Janowski450.0
2WAR Gumiński450.0
3GCC Skowroński410.0