Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp.Drużyna MPKTDSC
1POS Szeliga-Frynia36177.0
2AZS Gliwice Pluta3491.7
3KKC Startek32148.1
4SCC Sitkiewicz000.0
5KKC Staszczak000.0
6MCC Tomczyńska000.0
7MCC Kubak000.0
8CCC Chmarra3058.6

M1
Lp.Drużyna MPKTDSC
1TKC Jakubowski3494.9
2POS Grzelka34102.3
3POS Augustyniak32101.9
4KKC Chudziński32152.2
5ŚKC Dzikowski000.0
6SCC Jasiecki000.0
7KSW Gawlas000.0
8AZS Gliwice Bosek000.0

M2
Lp.Drużyna MPKTDSC
1MCC Gęśla2477.5
2MCC Stolarek24199.6
3BKC Bartosik000.0
4POS Janczar000.0
5ŚKC Beck000.0
6SCC Sitkiewicz000.0
7POS Szeliga2065.1
8KKC Kawecki20199.6